zorex
ایــده هــای هـوشمـندســازی

ارتباط با ما

دفــتــر مــرکــزی: 66152291-021
هـمــراه: 6295 678 0912 - 6435 678 0912
گـرگـان، پـارک عـلـمـ و فـنـآوری: 32225254-017
پـسـت الـکـتـرونـیـکـی: SUPPORT@ZOREX.IR
ایـنـسـتـاگـرامـ: zorex
تـلـگـرامـ: zorex

لطفا برای در میان گذاشتن انتقادات و نظرات، با پست الکترونیکی که در بالـا ذکر شده با ما در ارتباط باشید.
نظرات سازنده شما میتواند به ما در توسعه فنآوری های تولیدی کمک کند.
منتظر پیامـ های دلگرمـ کننده شما هستیمـ.

دفــتــر مــرکــزی: 66152291-021
هـمــراه: 6295 678 0912     -     6435 678 0912
گـرگـان، پـارک عـلـمـ و فـنـآوری: 32225254-017

پـسـت الـکـتـرونـیـکـی: SUPPORT@ZOREX.IR
ایـنـسـتـاگـرامـ: zorex_ir
تـلـگـرامـ: zorex_ir

دربــاره مــا
ارتـبـاط بــا مــا
سـیـاسـت حـفــظ اســرار
شــرایــط اسـتـفــاده

ارتباط با ما سایت زیر از کوکی ها (cookies) برای ذخیره برخی از اطلـاعات و شناسایی شما استفاده میکنند. اطلـاعـات بـیـشـتـر